Souhlas se zpracováním osobních údajů2018-06-05T16:19:41+00:00

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informačních zpráv a obchodních sdělení

Soutěžící zaškrtnutím políčka při registraci do soutěže souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze dle Pravidel soutěže určeného Organizátora, jakožto správce. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, , resp. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a svůj souhlas poskytuje zcela dobrovolně a informovaně na základě níže poskytnutých informací.

 

 1. Správce

Fleishman – Hillard s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 25670247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59785.

 1. Účel poskytnutí osobních údajů

Správce sbírá osobní data za účelem jejich zpracování,  a to skrze nabídku produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechna marketingová sdělení se týkají budoucích ročníků soutěže Rekonstrukce roku a produktů, výhodných nabídek a předváděcích akcí partnerů soutěže Rekonstrukce roku.

 1. Sbíraná data

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • město.
 1. Doba zpracování dat

Data jsou poskytována ke zpracování na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže po dobu trvání soutěže a ještě 2 roky po jejím skončení, tedy do 31. 10. 2020.

 1. Práva vlastníka dat

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat, máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, máte právo vyžádat si přístup k těmto údajům, blokování nesprávných osobních údajů, jejich výmaz. V neposlední řadě máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce se zavazuje informovat o těchto povinnostech všechny zpracovatele, kteří budou správcem pověřeni k jakémukoli zpracování těchto údajů.

 1. Poučení

Prohlašuji, že jsem si vědom/a a byl/a jsem správcem poučen/a o svých právech týkajících se osobních údajů, zejména o právu:

 1. vyžádat si u správce informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mé osobě uchovávány
 2. požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz
 3. požadovat omezení zpracování a využít právo na přenositelnost osobních údajů
 4. vznést námitku proti zpracování u správce, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 5. odvolat tento souhlas, přičemž případné odvolání souhlasu musí být učiněno písemnou formou, a to zasláním oznámení na emailovou adresu správce zc.uk1550801798oreck1550801798urtsn1550801798oker@1550801798ofni1550801798.