Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informačních zpráv a obchodních sdělení

Soutěžící zaškrtnutím políčka souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých v přihlášce do soutěže (dále jen „osobní údaje“) a s jejich zařazením do databáze dle Pravidel soutěže určeného Organizátora, jakožto správce. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, resp. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a svůj souhlas poskytuje zcela dobrovolně a informovaně na základě níže poskytnutých informací.

Správce

Společnost Fleishman – Hillard s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 25670247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59785.

Účel poskytnutí osobních údajů

Správce sbírá osobní údaje za účelem jejich zpracování pro potřeby soutěže Rekonstrukce roku, a se zde vyjádřeným souhlasem soutěžících též pro nabídku produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailem) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechna marketingová sdělení se týkají budoucích ročníků soutěže Rekonstrukce roku a produktů, výhodných nabídek a předváděcích akcí partnerů soutěže Rekonstrukce roku. Partneři soutěže Rekonstrukce roku se zabývají výhradně činnostmi a prodejem výrobků vztahujícím se k inovativní rekonstrukci obytných prostor.

Sbíraná data

  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • město.

Doba zpracování dat

Osobní údaje jsou poskytovány ke zpracování na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže po dobu trvání soutěže a ještě 2 roky po jejím skončení, tedy do 31. 10. 2021.

Práva vlastníka dat

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat, máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, máte právo vyžádat si přístup k těmto údajům, blokování nesprávných osobních údajů, jejich výmaz. V neposlední řadě máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě k dalšímu zpracování.

Vlastník osobních údajů může kdykoliv prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailu) vzít zpět svůj souhlas k činnostem uvedeným v bodu 2.

Poučení

Prohlašuji, že jsem si vědom/a a byl/a jsem správcem poučen/a o svých právech týkajících se osobních údajů, zejména o právu:

  1. vyžádat si u správce informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mé osobě uchovávány
  2. požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz
  3. požadovat omezení zpracování a využít právo na přenositelnost osobních údajů
  4. vznést námitku proti zpracování u správce, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  5. odvolat tento souhlas, přičemž případné odvolání souhlasu musí být učiněno písemnou formou, a to zasláním oznámení na emailovou adresu správce zc.uk1566136835oreck1566136835urtsn1566136835oker@1566136835ofni1566136835.