Koupili jste starší byt nebo ten stávájící potřebuje nový kabát? Ještě než se do stavebních úprav pustíte, informujte o vašem záměru své sousedy. V tomto případě stačí vyvěsit na informační nástěnku oznámení, v jakém termínu a hodinách bude rekonstrukce probíhat, a připojit omluvu za zvýšený hluk a nepořádek. V jakých případech je však nutný souhlas nebo přímo povolení?

Byt v osobním nebo družstevním vlastnictví – co si musíme nechat schválit?

Při rekonstrukci bytu v osobním vlastnictví máte volnou ruku v případě, že se stavební úpravy netýkají společných částí domu. Pokud naopak jakýmkoliv způsobem do společného vlastnictví a to i nepřímo zasahujete, je po třeba souhlas vlastníků bytů v domě.

Jedná se o rekonstrukce, které zasáhnou svislé a vodorovné konstrukce či společné rozvody. Souhlas potřebujete například při výměně oken, posouvání příček se zásahem do konstrukce domu, zasklení lodžie nebo výměně rozvodů elektřiny, vody, plynu se zásahem do rozvodů ve společných částech domu.

U bytu v družstevním vlastnictví potřebujete souhlas družstva při všech stavebních úpravách jako je bourání a posouvání příček, výměna oken, rekonstrukce bytového jádra nebo například zásadnější výměna podlahové krytiny – vylívání betonem apod. Drobné úpravy jako výmalba, výměna vypínačů, menší opravy podlahových krytin nebo výměna kuchyně bez stavebních úprav svolení nevyžadují.

Ohlášení nebo stavební povolení na stavebním úřadě

Žádné starosti nemáte v případě, že:

· stavební úpravy nezasáhnou do nosných konstrukcí stavby,

· zachováte původní dispozice bytu a tedy i způsob užívání jednotlivých místností,

· rekonstrukce negativně neovlivní požární bezpečnost stavby.

Pokud se tedy chystáte pouze na rekonstrukci bytového jádra, kdy jsou zachovány původní dispozice bytu, na stavební úřad nemusíte.

Ohlášení na stavebním úřadě je nutné pokud dojde ke změně užívání části bytu. Typickým příkladem je zvětšení koupelny do prostoru chodby nebo přesunutí WC. Pokud se mění pouze dispozice bytu a nebourá se nosná zeď mezi obývacím pokojem a kuchyní, nejedná se o změnu stavby a rekonstrukci pouze ohlásíte na stavebním úřadě.

Stavební povolení pro rekonstrukci bytu si musíte vyřídit, pokud je potřeba zasáhnout do nosných konstrukcí stavby nebo se například jedná o památkově chráněnou budovu.

Formulář pro stavební povolení najdete na webu ministerstva pro místní rozvoj a také na každém stavebním úřadě. V případě, že budete zasahovat do nosných zdí nebo bourat betonové panely, je zapotřebí také statický posudek.

Povolení od Památkového ústavu

Chystáte se na výměnu vstupních dveří, oken nebo například na zasklení lodžie? Ověřte si, zda se vaše bydlení nenachází v památkové zóně. Pokud ano, konzultujte svůj stavební záměr nejprve s památkáři, ušetříte si tím možné komplikace.

Odvoz suti

Pokud jste si objednali rekonstrukci na klíč, o odvoz suti se starat nemusíte, stavební firma jej zajistí v rámci zakázky. V případě, že se o kompletní rekonstrukci vašeho bydlení stará více firem nebo si ji děláte sami, je na vás, abyste zajistili, že bude odpad odvezen.

Nejlevnější variantou je sběrný dvůr, kam odvezete starý nábytek, elektrospotřebiče nebo starou vanu. Do sběrného dvora v místě vašeho bydliště můžete zdarma odvézt také suť. Zde je však limit do jednoho kubíku. V opačném případě je nutné si objednat kontejner, kde neplatíte za objem suti a odpadu, ale za pronájem celého kontejneru, který poté firma sama odveze.